Nytt smittetilfelle ved skolen

Illustrasjon

03.06.21
Nytt smittetilfelle ved skolen
Vi har i dag vært i kontakt med smitteteam vest om at det nå er blitt avgitt en ny positiv test på Covid-19 på VG1 ved Persbråten videregående skole.
En hel klasse samt enkeltelever i en faggruppe er satt i karantene. Samtlige elever og foresatte (elever under 18 år) har fått informasjon på Teams/ e-post.

Alle nærkontakter bør teste seg 2 ganger. Første test må gjennomføres så raskt som mulig. Siste test må tas tidligst dag 7 etter siste kontakt med den smittede, det vil si 08.06.2021. Dersom testen tatt på dag 7 er negativ, kan karantenetiden avsluttes. Dersom test på dag 7 eller senere ikke lar seg gjennomføre, må nærkontakten være i karantene i 10 dager. I så fall vil karantenetiden i dette tilfellet vare til og med 11.06.2021.

De som bor sammen med nærkontakten skal være i ventekarantene. Ventekarantene varer frem til nærkontakten tester negativ på første test. Dersom nærkontakten ikke tester seg, varer ventekarantenen i 10 døgn. Man kan også slippe ventekarantene dersom man tester negativt på en koronatest (PCR-prøve), tatt tidligst 3 døgn etter at personen i smittekarantene hadde nærkontakt med en smittet person.

Kontakt med bydelen i karantenetiden

Smittevernteamet i bydelen vil om kort tid ta kontakt med de det gjelder. Dere vil da motta nærmere informasjon og får muligheten til å stille spørsmål. I mellomtiden kan du lese mer om karanteneregler på FHI eller Helsedirektoratet sine nettsider.

For informasjon om karanteneregler på andre språk, se her/ for information about quarantine in other languages, please see: https://www.helsenorge.no/koronavirus/informasjon-pa-andre-sprak/

Dersom det skulle oppstå spørsmål underveis i karantenetiden, kan Smitteteam Vest kontaktes på telefon 404 11 520 (åpningstid 08-22 på hverdager, 12-20 i helgene), eller Koronatelefonen på telefon 21 80 21 82.02.06.21
Nytt smittetilfelle ved skolen
Vi har i dag vært i kontakt med smitteteam vest om at det nå er blitt avgitt en positiv test på Covid-19 på VG3 ved Persbråten videregående skole.
En klasse er satt i karantene, og alle som bor sammen med den som er i karantene må i ventekarantene.

De andre elevene som ble satt i ventekarantene i går kveld i påvente av informasjon fra smitteteamet er nå ute av ventekarantene.
Skolen har sendt ut melding i Teams til berørte elever, og legger her ut informasjon på vegne av smitteteamet:

Til foreldre / foresatte / elever

Det er påvist koronasmitte ved Persbråten VG3.  Alle som har vært i nærkontakt med den smittede regnes som nærkontakter og må derfor settes i karantene.

Alle som bor sammen med den som er i karantene må i ventekarantene.

Hva skjer nå?

Alle nærkontakter bør teste seg 2 ganger. Første test må gjennomføres så raskt som mulig. Siste test må tas tidligst dag 7 etter siste kontakt med den smittede, det vil si 07.06.2021. Dersom testen tatt på dag 7 er negativ, kan karantenetiden avsluttes.

Dersom test på dag 7 eller senere ikke lar seg gjennomføre, må nærkontakten være i karantene i 10 dager. I så fall vil karantenetiden i dette tilfellet vare til og med 10.06.2021.

Hva betyr karantene?

Nærkontakten som er i karantene bør holde seg hjemme. Skal man være utendørs, må man holde god avstand (godt over 2 meter) til andre.

Nærkontakten skal:

·         Ikke gå på skolen

·         Ikke møte venner, heller ikke andre i karantene

·         Ikke delta i fritidsaktiviteter utenfor hjemmet

·         Ikke ta offentlig transport

·         Ikke dra på eller få besøk

Hva betyr ventekarantene?

De som bor sammen med nærkontakten skal være i ventekarantene. Ventekarantene varer frem til nærkontakten tester negativ på første test. Dersom nærkontakten ikke tester seg, varer ventekarantenen i 10 døgn. Man kan også slippe ventekarantene dersom man tester negativt på en koronatest (PCR-prøve), tatt tidligst 3 døgn etter at personen i smittekarantene hadde nærkontakt med en smittet person. I dette tilfellet vil det si ikke tidligere enn 03.06.2021. Personer i ventekarantene må forholde seg til samme regler som ordinær karantene.

Unntak fra karantene

Ventekarantene gjelder ikke for personer som har gjennomgått korona (Covid-19) siste 6 måneder, personer som er vaksinert for korona (SARS-CoV-2), eller dersom husstandsmedlemmet i smittekarantene er vaksinert for korona (SARS-CoV-2). Personer regnes som vaksinert 3 uker etter første dose er satt, og unntaket gjelder i 6 måneder etter vaksinasjon. Antistoffprøve gir ikke grunnlag for fritak av karantene. Dersom du nylig har flyttet til Oslo kommune, kan smittevernteamet be om skriftlig dokumentasjon på positivt prøveresultat.

 

Personer som er fullvaksinerte mot covid-19, er unntatt smittekarantene etter nærkontakt. Med fullvaksinert menes at det har gått 1 uke etter andre dose, eller etter én dose for de som har gjennomgått sykdom.

 

De som har fått én vaksinedose for 3 – 12 uker siden kan også slippe smittekarantene, forutsatt at de tar en PCR-test mellom 3-7 døgn etter siste kontakt med den smittede. I husstander der den vaksinerte har kontinuerlig kontakt med den smittede, bør testen tas 3-7 døgn etter at den smittede fikk symptomer (eller etter prøvedato hvis den smittede ikke har symptomer). De behøver ikke å være i karantene frem til test-svaret foreligger.

 

 

Les mer om karanteneregler og unntak her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/

 

Hva gjør jeg dersom nærkontakten får symptomer på korona?

Hvis nærkontakten får symptomer på korona, må nærkontakten testes på nytt så fort som mulig. De som nærkontakten bor sammen med må gå i karantene igjen frem til nærkontakten tester negativt. Nærkontakten som har symptomer må fullføre sin karantenetid til datoen som er skrevet i dette brevet. Dersom testen er positiv, må nærkontakten gå i isolasjon. De som bor sammen med denne nærkontakten, fortsetter i karantene.

 

Smittevernteamet i bydelen vil da ta kontakt og gi mer informasjon.

 

 

Symptomer på koronavirus hos barn og unge kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

 

Vanlige symptomer kan være:

·         Slitenhet

·         Hodepine

·         Hoste

·         Forkjølelse

·         Pustevansker

·         Feber

·         Kvalme/ oppkast

·         Magesmerte

·         Diaré

·         Eller endret smaks- og luktesans.

 

Kontakt fastlege eller legevakt på telefon 116 117 ved behov for helsehjelp.

 

Det er gratis å teste seg for korona. Test kan bestilles på Oslo kommune sine nettsider, eller du kan ringe Koronatelefonen på telefon 21 80 21 82.

 

Kontakt med bydelen i karantenetiden

Smittevernteamet i bydelen vil om kort tid ta kontakt med dere. Dere vil da motta nærmere informasjon og får muligheten til å stille spørsmål. I mellomtiden kan du lese mer om karanteneregler på FHI eller Helsedirektoratet sine nettsider.

 

For informasjon om karanteneregler på andre språk, se her/ for information about quarantine in other languages, please see: https://www.helsenorge.no/koronavirus/informasjon-pa-andre-sprak/

 

Dersom det skulle oppstå spørsmål underveis i karantenetiden, kan smittevernteamet kontaktes på telefon 404 11 520 (åpningstid 08-22 på hverdager, 12-20 i helgene), eller Koronatelefonen på telefon 21 80 21 82.

 

Med vennlig hilsen   

SMITTETEAM VEST

 

 

12.05.2021

Det er innført gult nivå fra tirsdag 18.02 for alle videregående skole i Oslo kommune. Alle elever møter etter oppsatt timeplan, og vi følger de samme hovedprinsippene for gjennomføring av undervisningen som vi gjorde forrige gang vi var på gult nivå. Det er viktig å lese disse prinsippene på nytt, slik at ungdommene husker hvilke regler som gjelder.

Vanlige fraværsregler gjelder på gult nivå som ellers, og det er viktig å gi beskjed dersom man er i karantene og må følge opplæringen på Teams.
 
Alle elever får tilbud om hurtigtest tirsdag 18.02/ onsdag 19.02, og vil fortsette å få tilbud om testing en gang i uken frem til sommeren.
 
Vi ønsker alle en god langhelg, og håper alle holder seg friske og raske!

 

11.05.2021

Til alle skoler,
Byrådet har i dag bestemt at videregående skole vil gå over til gult nivå fra tirsdag 18. mai. Voksenopplæringen fortsetter på rødt nivå.
Her finner du pressemeldingen fra byrådet.

Vennlig hilsen
Utdanningsetaten
 

05.05.2021

På dagens pressekonferanse la byrådet fram følgende tiltaksnivå for skolene:

 • Barne- og ungdomstrinnet går til gult nivå fra og med mandag 10. mai. Skolene som trenger det, kan bruke en dag til på overgangen.
 • Videregående skoler fortsetter på rødt nivå. Overgangen til gult nivå er planlagt til 18. mai, det kommer en endelig beslutning om dette i løpet av kort tid.
 • Russen må følge Oslos generelle koronaregler, og anbefalingene fra FHI: https://www.fhi.no/nyheter/2021/russerad/
 • Voksenopplæringen fortsetter på rødt nivå.

Her kan du lese pressemeldingen fra byrådet

27.04.2021

Byrådet la i dag fram en plan for gjenåpning av Oslo. Skolene er ikke en del av gjenåpningsplanen, og rødt nivå for alle skoler ble foreløpig forlenget ut uke 18. Tiltaksnivået på skolene vil vurderes for seg, og lettelser vil bli innført for de yngste elevene først.

Byrådet utvidet i tillegg fra 10 til 20 deltakere på organiserte idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge under 20 år, og åpner også for utendørs arrangementer for inntil 10 personer. Neste uke vil byrådet vurdere flere lettelser.

Her kan du lese pressemeldingen

14.04.2021
På dagens pressekonferanse ble det klart at byrådet har besluttet at alle skolene i Oslo fra mandag 19. april går til rødt nivå. 

Her kan du lese pressemeldingen. Tiltaket varer i første omgang til 29. april.  

Vi gleder oss veldig til å få elevene i kohort 2 tilbake på skolen mandag 19. april, og vi fortsetter med ordinær timeplan som før påske. Vi har tidligere i år blitt enige med elevrådet og lærerorganisasjonene på skolen om å følge ordinær timeplan frem til sommeren, uavhengig av nivå. Det er med andre ord avhengig av hvilken trafikklysfarge vi er på, om alle elever kan være på skolen eller om kohortene møter fysisk på skolen annenhver uke. Avvik fra ordinær timeplan kan forekomme ved større vurderinger, felles heldagsprøver ol. Dette ligger i elevenes timeplan og blir informert om via Teams.  

Studieprogram for arbeidslivstrening (TA) holder fram med den organiseringen som har vært. 

Hva betyr rødt nivå etter den nye smittevernveilederen for videregående skole?  
I Oslo har vi en streng tolkning av rødt nivå i skolen, se mer her. Det betyr blant annet tiltak for å redusere antall nærkontakter. Når det gjelder kohorter, angir veilederne at antall kontakter i løpet av en uke halveres på rødt nivå sammenlignet med gult nivå. Det er forventet streng praktisering av reglene grunnet smittesituasjonen i Oslo.  

Redusert fysisk tilbud på skolen:  
En streng praktisering av rødt nivå vil for mange skoler medføre behov for å redusere åpningstid og antall elever som er tilstede samtidig, på skole og AKS. Det er et handlingsrom for dette i medhold av covid-19-forskriften § 12b.  

Munnbind 
Munnbind kan benyttes i alle situasjoner utenfor undervisning der det er vanskelig å holde avstand. I Oslo er det også rom for at ansatte som føler behov for det, kan bruke munnbind i undervisningen. Organiseringen på Persbråten videregående skole fortsetter med at alle pauser gjennomføres i klasserommet eller fysisk utenfor skolen. Elevene skal ikke oppholde seg i fellesareal så lenge vi er på rødt nivå, og vi reduserer på denne måten antall nærkontakter og behov for munnbind til det minimale.  

Særskilt sårbare elever 
Særskilt sårbare elever som hører til kohorten som ikke er på skolen, kan få et tilrettelagt tilbud ved skolen i henhold til de enhver tid gjeldende smittevernreglene. Ta kontakt med kontaktlærer dersom du har spørsmål til dette. 

  

08.04.2021

Forlengelse av digital hjemmeskole til 15. april

Byrådet har i dag bestemt at skolene i neste uke skal fortsette med samme smitteverntiltak som dag. Det betyr at dagens regler gjelder til og med fredag 16. april.

 

25.03.2021

Det er fortsatt digital hjemmeskole uken etter påske (t.o.m. 9. april)

https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/pressemeldinger/24-mars-ingen-endringer-for-barnehager-og-skoler-uka-etter-paske

 

24.03.2021
Nytt smittetilfelle ved skolen

Vi har i dag vært i kontakt med smitteteam vest om at det nå er blitt avgitt positiv test på Covid-19 ved Persbråten videregående skole.

Skolen har sendt ut melding i Teams til berørte elever, og legger her ut informasjon på vegne av smitteteamet:

For å hindre ytterligere utbrudd har smitteteamet besluttet at følgende tiltak iverksettes:

 • Alle elever og lærere som får denne meldingen defineres som nærkontakter og ilegges karantene.
 • Utbruddet behandles som sterk mistanke om mutert virus, det vil si at husstandsmedlemmer av nærkontakter ilegges avklaringskarantene. Denne karantenen kan avsluttes når nærkontakt kan fremvise negativt prøvesvar på test 1.
 • Nærkontakter ilegges karantene i 10 dager fra sist eksponeringsdato.
  For elever som var på skolen med den smittede 15.03. er karantenen til og med torsdag 25.mars 2021.
  For elever som var på skolen med den smittede 16.03. er karantenen til og med fredag 26.mars 2021.

FHI anbefaler at nærkontakter tester seg to ganger: første gang så snart som mulig og andre gang 7 døgn (på klokkeslett) etter start på karantene eller senere. Dersom andre test 7 døgn etter eksponering er negativ, kan ordinær karantene avsluttes.

Det er allerede over syv døgn siden eksponeringen. Det vil si at dersom nærkontakter tester negativt nå (tidligst tatt test 22/3 på ettermiddagen) eller senere er karantenen avsluttet.

Vi oppfordrer dere til å lese om karantene: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/

Dersom du har hatt symptomer på korona (f.eks. hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, utmattelse eller feber) må du bestille en test samt isolere deg for å hindre videre spredning.

Test kan bestilles her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/

Tusen takk for at du ved å overholde din karantene vil bidra til at vi kan klare å begrense spredningen og holde kontroll på smitten. Ved spørsmål kan du ringe oss på tlf. 404 11 520. Det er stor pågang på telefon i disse dager og dermed kan det være ventetid på telefonen.

Med vennlig hilsen

Smitteteam Vest

 

17.03.21

Nytt smittetilfelle ved skolen

Vi har i dag vært i kontakt med smitteteam vest om at det nå er blitt avgitt en positiv test på Covid19 ved Persbråten Skole. Skolen sender ut på vegne av smitteteamet med følgende informasjon:
 

For å hindre ytterligere utbrudd har smitteteamet besluttet at følgende tiltak iverksettes:

Alle elever og lærere i breddeidrettsklasse 1 studiespesialiserende 11/3 defineres som nærkontakter og ilegges karantene. Utbruddet behandles som sterk mistanke om mutert virus, det vil si at husstandsmedlemmer av nærkontakter ilegges avklaringskarantene. Denne karantenen kan avsluttes når nærkontakt kan fremvise negativt prøvesvar på test 1.

Nærkontakter ilegges karantene i 10 dager fra sist eksponeringsdato. I dette tilfellet til og med søndag 21. mars. FHI anbefaler at nærkontakter tester seg to ganger: første gang så snart som mulig og andre gang 7 døgn (på klokkeslett) etter start på karantene eller senere. Dersom andre test 7 døgn etter eksponering er negativ, kan ordinær karantene avsluttes.
Vi oppfordrer dere til å lese om karantene: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/

Dersom du har hatt symptomer på korona (f.eks. hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, utmattelse eller feber) må du bestille en test samt isolere deg for å hindre videre spredning. Test kan bestilles her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/

Tusen takk for at du ved å overholde din karantene vil bidra til at vi kan klare å begrense spredningen og holde kontroll på smitten.

Ved spørsmål kan du ringe oss på tlf. 404 11 520. Det er stor pågang på telefon i disse dager og dermed kan det være ventetid på telefonen.

Mvh Smitteteam vest

 
17.03.21

Digital hjemmeskole fra 17. mars og rødt nivå fra 6. april.

Studiespesialisering, studiespesialisering med toppidrett og idrettsfag:
Fram til påske blir det digital undervisning for alle elever. Vi har fått beskjed om å forberede oss på å gå tilbake til rødt nivå fra 6. mars og vil da i tilfelle starte med å ta inn kohort 2. Vi avventer ellers eventuelle nye retningslinjer fra byrådet og vil komme med oppdateringer om vi ser at vi må endre planene etter påske.
 
Tilrettelagt avdeling:
Elevene på Arbeidslivstrening har tilbud om digital hjemmeundervisning. Noen elever har valgt dette tilbudet, og noen elever har valgt å være fysisk på skolen.
 

15.03.21

Digital hjemmeskole fra 17. mars

 • Byrådet har i kveld besluttet at alle videregående skoler skal over til digital hjemmeskole fra og med onsdag 17. mars og fram til påske. I tråd med retningslinjene fra byrådet vil vi opprettholde et tilbud på skolen for elever på tilrettelagt avdeling. Vi vil bruke morgendagen på omstillingen og legge ut mer informasjon etter dette.
   
  Alle elever som trenger utstyr som ligger på skolen må hente dette senest i morgen, tirsdag 16. mars.
 • 13.03.21
 • Smittetilfelle på Vg3
En elev på VG3 har testet positivt for korona. Smitteteamet tar direkte kontakt med elever som hadde timer med smittede 08.03, 09.03 og 10.03. Berørte elever har fått melding i Teams om å gå i karantene. Da det er mistanke om en mer smittsom virusvariant, ber smitteteamet om at husstandsmedlemmer holder seg hjemme (ventekarantene) til negativt svar på første test foreligger.

Hold avstand, ta vare på hverandre og fortsatt god helg!


27.02.21

Digital hjemmeskole mandag og tirsdag

Det er varslet at byrådsleder Raymond Johansen holder pressekonferanse i morgen søndag 28.02 kl. 1800, og at alle videregående skoler i Oslo sannsynligvis skal over til rødt nivå senest onsdag 3. mars. Persbråten videregående skole gjennomfører derfor digital hjemmeskole for alle elever på idrett og studiespesialiserende program mandag og tirsdag 1. og 2.mars.

Vi følger timeplanen slik den står, og kohort 2 møter på skolen fra og med onsdag 3. mars. Se retningslinjer for rødt nivå i dokumentet oppe til høyre.

Elever på tilrettelagt avdeling følger planen slik den var før vinterferien.

 
19.02.21

Oppdatering fra Smitteteam Vest

Smitteteam Vest opplyser at utbruddet ved skolen er uoversiktlig, at det er mistanke om mutert virus og at husstandsmedlemmer av nærkontakter derfor ilegges avklaringskarantene. Denne karantenen kan avsluttes dersom andre test 7 døgn etter eksponering er negativ. Smitteteamet har dessverre ikke kapasitet til å ringe alle som er tilknyttet dette tilfellet. Les mer i brevet fra smitteteamet oppe til høyre.


19.02.21

En del elever på Vg2 er sendt hjem i karantene

En elev på VG2 har testet positivt for korona. Smitteteamet vil ta direkte kontakt med elever som hadde timer med smittede 15. og 16.02. Berørte elever har fått melding i Teams om karantene i 10 dager.

Bydelsoverlegen i Vestre Aker melder at det de siste ukene har vært en tydelig tendens til økende smittespredning i skolene i Bydel Vestre Aker og de andre vestlige bydelene som smitteteamet har ansvar for. De har derfor laget et informasjonsskriv med påminnelse om hvor viktig den innsatsen hver enkelt av oss gjør hver dag er. Dersom alle følger retningslinjer knyttet til sykdom, testing og karantene er det større sjanse for at skolene ikke rammes mer enn nødvendig. Informasjonsskrivet kan du lese oppe til høyre.

 

11.02.2021

Gult nivå fra og med mandag 15.02. Alle elever møter fra og med onsdag 17.02.

Det er innført gult nivå fra mandag 15.02 for alle videregående skole i Oslo kommune. Nåværende organisering på Persbråten vgs. videreføres til og med tirsdag 16.01 (dvs. at kohort 1 møter som planlagt mens kohort 2 følger digital hjemmeundervisning). Fra og med onsdag 17.02 skal alle elever møte etter oppsatt timeplan.

 

01.02.2021

Kohort 1 møter fra og med onsdag 3. februar

På dagens pressekonferanse ved byrådet fikk vi vite at vi fra og med onsdag 3. februar er på rødt nivå og kan la elever komme tilbake på skolen. Vi følger timeplanen slik den er og kohort 1 skal møte på onsdag og ut uken. I uke 6 er det kohort 2 som skal møte fysisk på skolen.

Tilrettelagt avdeling holder fram med den organiseringen som har vært denne uken.

 

30.01.2021

Digital hjemmeskole 1. og 2. februar

I dag kl. 10 hadde regjeringen pressekonferanse, og forlenget tiltakene for Oslo, Nordre Follo og Ås til 2. februar.

For Osloskolen betyr det:

 • Grunnskolene fortsetter på rødt nivå.
 • Videregående skoler, voksenopplæringen og Fagskolen fortsetter med kun digital undervisning.

Vi har fått beskjed om at vi vil få mer informasjon om nivå og tiltak i Oslo fra og med onsdag 3. februar tidlig i neste uke, og vil komme med en oppdatering så snart vi vet mer om hva som gjelder fra onsdag av.


23.01.2021

Digital hjemmeskole i uke 4 for alle elever

I tråd med de nye retningslinjene som gjelder fra 23.01.21 blir det digital hjemmeskole for alle elever i uke 4. Vi følger timeplanen slik den er. Dette innebærer at alle elever må følge undervisningen via Teams fra mandag av. Dette gjelder også elever på studieprogram Arbeidslivstrening (TA) - her vil kontaktlærer ta direkte kontakt med hver enkelt foresatt og forklare ytterligere hvordan uken blir.

Vi har fått beskjed om å forberede overgang til rødt nivå igjen i uke 5, noe som for ordinær avdeling hos oss vil innebære videreføring av ordningen med to kohorter som veksler på å være fysisk på skolen annenhver uke (se prinsippene for denne ordningen i eget skriv oppe til høyre på denne siden). Hvis vi får komme til bake fysisk på skolen i uke 5 vil det da være kohort 1 som skal møte den uken.

Mangler du PC eller annet utstyr?
Vi holder skolen åpen fra kl. 12-14 søndag 24.01 slik at du eventuelt kan hente det du trenger. Send assisterende rektor en melding i Teams (søk etter Ane Krogsæter Aarre), så åpner hun opp for deg.

22.01.2021

I Nordre Follo er det et større smitteutbrudd av den engelske koronavirusvarianten. Kommuneoverlegen har etter råd fra FHI og øvrige helsemyndigheter besluttet å stenge skoler og barnehager i Nordre Follo, og innbyggerne blir bedt om å ikke forlate kommunene. 

Osloskolen må være forberedt på at det vil kunne komme pålegg om stengning eller rødt nivå for alle skoler på kort varsel. Det samme gjelder andre inngripende tiltak knyttet til sosial aktivitet for voksne og barn.

FHI og Helsedirektoratet jobber nå med risikovurderinger og med forslag til tiltak for kommunene i bo- og arbeidsregionen i og rundt Oslo. Vi oppfordrer alle til å følge med på informasjon fra helsemyndighetene og vil komme tilbake med ytterligere informasjon dersom det blir endringer på tiltak for skolene. 

Den engelske varianten er mer smittsom, men gir etter all sannsynlighet ikke mer alvorlig sykdom enn variantene som har dominert i Norge så langt. 

Pressemelding fra FHI: https://www.fhi.no/nyheter/2021/engelsk-virusvariant-pavist-i-utbrudd-i-nordre-follo/  

Pressemeldingen fra Nordre Follo: https://www.nordrefollo.kommune.no/nyheter/2021/januar/mutert-uk-koronavirus-oppdaget-i-utbrudd-i-nordre-follo-kommune/

06.01.2021

Hovedprinsipp for gjennomføring av timer på SSP og idrett ved RØDT nivå fra uke 2 V21– til elever og foresatte  

Hver klasse deles i to kohorter som møter på skolen annenhver uke. De ukene elevene ikke skal møte på skolen, skal de følge undervisningen digitalt.

Elever har ikke anledning til å oppholde seg i fellesareal gjennom skoledagen 

Det er ingen fellespauser i løpet av skoledagen. Dette innebærer følgende:

Elever kan gå ut en og en fra klasserom for å gå på do, handle i kantinen.
Elever kan ikke gå sammen.

Småfriminutt:  Dersom elevene ikke bytter rom, skal de være inne i klasserommet på plassen sin.
Lunsj: lengde : 20 minutter.

Lærer har tilsyn med elevene i lunsjen.

Elevene må enten opppholde seg på plassen sin i klasserommet eller velge å gå helt ut i frisk luft. Smittevernreglene om 1 meter avstand gjelder også ute.
Elevene må komme presis tilbake til timen.

VIKTIG!

Det er stor smitte i Oslo, og det er derfor veldig viktig at smittevernreglene følges til punkt og prikke når vi nå er på rødt nivå. Dersom elever ikke forholder seg til retningslinjene, vil de bli sendt hjem for å fortsette på digital hjemmeskole. Foresatte kontaktes dersom eleve er under 18 år.

 

Trafikklysmodellen

 


 18.12.2020

Timeplan på rødt nivå uke 1

Videregående skole er fortsatt på rødt nivå, i første omgang frem til 07.01.21. Det er da berammet en ny pressekonferanse med informasjon om vi må fortsette på rødt nivå eller kan gå over til gult nivå. Rødt nivå innebærer fortsatt en del begrensninger i organiseringen av skolehverdagen. Uke 1 vil være likt organisert for ordinært løp som før jul.

Ukeplan for uke 1, 2021

Fra uke 2 blir det nye planer som tar utgangspunkt i den vanlige timeplanen. Vi har prøvd å få til at den enkelte elev treffer alle faglærerne sine mest mulig, og den enkelte elev vil derfor ha en uke fysisk på skolen og en uke på digital hjemmeskole – hele tiden etter ordinær timeplan. Det viktigste er at vi foreløpig fortsatt er på RØDT nivå, og da må smittevernreglene følges hele tiden:

· Elevene må fortsatt ha 1 meter avstand både inne i klasserom og når de beveger seg mellom klasserom.

· Alle må vaske pult og stol når de kommer inn i et klasserom.

· Pauser er i klasserom eller fysisk ute. Ingen ansamling av elever i fellesareal.

· Der det er flere kohorter i et klasserom, skal samme kohort ha 1 meter avstand til hverandre mens ulike kohorter skal ha minst 2 meter avstand til hverandre.

Dersom noen velger å ikke forholde seg til smittevernreglene, vil de bli sendt hjem med anmerkning og fravær for den aktuelle dagen.

Vi håper dette vil gjøre at hver enkelt får tettere oppfølging i det enkelte fag, og at vi kan se hverandre mer enn nå før jul.

All kommunikasjon er fortsatt primært via Teams. Dersom du som foresatt har behov for å komme i kontakt med faglærer eller kontaktlærer, finner du kontaktinformasjon på skolens hjemmeside. Særskilt sårbare elever får fortsatt et tilbud om å jobbe fysisk på skolen i henhold til de enhver tid gjeldende smittevernsreglene. Ta kontakt med kontaktlærer dersom du har spørsmål til dette.

Vi ønsker alle en riktig god ferie!

 

20.11.20: Ukeplan for uke 48-51

imagefuc7l.pngVideregående skole er nå på rødt nivå, noe som innebærer en del begrensninger i organiseringen av skolehverdagen. Vi vil følge ordinær timeplan, men elevene vil være delvis på skolen og delvis på digital hjemmeskole i ukene fremover. Elevene vil til enhver tid ha denne planen tilgjengelig i Teams, og er bedt om å holde seg oppdatert på Teams daglig. Denne heter Timeplan uke 48-51. 
Det er laget noen hovedprinsipp for hvordan skolehverdagen gjennomføres på rødt nivå, og det er viktig at både elever og foresatte har gjort seg kjent med disse prinsippene. Se vedlagt fil: Hovedprinsipp for gjennomføring av timer på skolen ved RØDT nivå – til elever og foresatte.    
 
All kommunikasjon er fortsatt primært via Teams. Dersom du som foresatt har behov for å komme i kontakt med faglærer eller kontaktlærer, finner du kontaktinformasjon på skolens hjemmeside.  
 
Særskilt sårbare elever får fortsatt et tilbud om å jobbe fysisk på skolen i henhold til de enhver tid gjeldende smittevernsreglene. Ta kontakt med kontaktlærer dersom du har spørsmål til dette. 

Vi ser frem til å få elevene tilbake på skolen, og vet at alle vil ta godt vare på hverandre slik at alle om fire uker kan ha en smittefri ferie med de man har rundt seg.  

 

regjeringens sider kan du lese mer om informasjon til foreldre om barn og koronavirus.
 

 

 

06.11.20: Digital hjemmeskole 09.11 – 21.11 (Tilrettelagt avdeling følger vanlig timeplan etter gjeldende smittevernregler)

Med bakgrunn i smittesituasjonen i samfunnet og økende smitte ved skolen, vil elever ha digital hjemmeskole i perioden 09.11-21.11. Vi følger ordinær timeplan, og elevene må logge seg inn til den enkelte time for oppstart via videochat i Teams. Dette blir dagens innsjekk i faget, for å få godkjent oppmøte. Dersom eleven av ulike grunner (time til koronatest el) ikke kan møte opp til oppsatt tid, meldes det som vanlig fravær til faglærer før timen. Eleven finner oversikt over hva som skal gjøres i det enkelte fag på ITS. Det er viktig å følge progresjon i faget, slik at elevene også i denneperioden får vist sin kompetanse gjennom de vurderingene som er satt opp.

All kommunikasjon er primært via Teams. Dersom du som foresatt har behov for å komme i kontakt med faglærer eller kontaktlærer, finner du kontaktinformasjon på skolens hjemmeside.

Særskilt sårbare elever får et tilrettelagt tilbud ved skolen i henhold til de enhver tid gjeldende smittevernsreglene. Ta kontakt med kontaktlærer dersom du har spørsmål til dette.

Hvis du trenger å hente PC/ bøker i skapet ditt på skolen, kan du eller foresatte gjøre dette i dag før kl. 1500 eller i morgen kl. 1000-1200. Er du i karantene, må du få noen til å komme for deg, du kan ikke gjøre det selv. Da er det viktig at de vet hvilket skap du har og har nøkkel/ kode. Vi klipper ikke låser for andre enn deg på ditt skap.

Husk smittevernreglene! Gjør det for Oslo <3

 

05.11.20:

I morgen vil Oslo kommune komme med nye retningslinjer, og skolen vil sende ut informasjon om alternativ timeplan etter dette. Når skolen får smittetilfeller blant elever eller ansatte, vil den enkelte elev som ansees å være nærkontakt få direkte melding fra skolen samt bli oppringt fra smitteteamet i Vestre Aker. Det er viktig at man følger beskjeden fra smitteteamet om karantene og testing for å unngå å spre smitten videre.

Ta vare på hverandre, og hold avstand!