Korona og skolehverdagen - Digital hjemmeskole mandag og tirsdag

Illustrasjon
27.02.21

Digital hjemmeskole mandag og tirsdag

Det er varslet at byrådsleder Raymond Johansen holder pressekonferanse i morgen søndag 28.02 kl. 1800, og at alle videregående skoler i Oslo sannsynligvis skal over til rødt nivå senest onsdag 3. mars. Persbråten videregående skole gjennomfører derfor digital hjemmeskole for alle elever på idrett og studiespesialiserende program mandag og tirsdag 1. og 2.mars.

Vi følger timeplanen slik den står, og kohort 2 møter på skolen fra og med onsdag 3. mars. Se retningslinjer for rødt nivå i dokumentet oppe til høyre.

Elever på tilrettelagt avdeling følger planen slik den var før vinterferien.

 
19.02.21

Oppdatering fra Smitteteam Vest

Smitteteam Vest opplyser at utbruddet ved skolen er uoversiktlig, at det er mistanke om mutert virus og at husstandsmedlemmer av nærkontakter derfor ilegges avklaringskarantene. Denne karantenen kan avsluttes dersom andre test 7 døgn etter eksponering er negativ. Smitteteamet har dessverre ikke kapasitet til å ringe alle som er tilknyttet dette tilfellet. Les mer i brevet fra smitteteamet oppe til høyre.


19.02.21

En del elever på Vg2 er sendt hjem i karantene

En elev på VG2 har testet positivt for korona. Smitteteamet vil ta direkte kontakt med elever som hadde timer med smittede 15. og 16.02. Berørte elever har fått melding i Teams om karantene i 10 dager.

Bydelsoverlegen i Vestre Aker melder at det de siste ukene har vært en tydelig tendens til økende smittespredning i skolene i Bydel Vestre Aker og de andre vestlige bydelene som smitteteamet har ansvar for. De har derfor laget et informasjonsskriv med påminnelse om hvor viktig den innsatsen hver enkelt av oss gjør hver dag er. Dersom alle følger retningslinjer knyttet til sykdom, testing og karantene er det større sjanse for at skolene ikke rammes mer enn nødvendig. Informasjonsskrivet kan du lese oppe til høyre.

 

11.02.2021

Gult nivå fra og med mandag 15.02. Alle elever møter fra og med onsdag 17.02.

Det er innført gult nivå fra mandag 15.02 for alle videregående skole i Oslo kommune. Nåværende organisering på Persbråten vgs. videreføres til og med tirsdag 16.01 (dvs. at kohort 1 møter som planlagt mens kohort 2 følger digital hjemmeundervisning). Fra og med onsdag 17.02 skal alle elever møte etter oppsatt timeplan.

 

01.02.2021

Kohort 1 møter fra og med onsdag 3. februar

På dagens pressekonferanse ved byrådet fikk vi vite at vi fra og med onsdag 3. februar er på rødt nivå og kan la elever komme tilbake på skolen. Vi følger timeplanen slik den er og kohort 1 skal møte på onsdag og ut uken. I uke 6 er det kohort 2 som skal møte fysisk på skolen.

Tilrettelagt avdeling holder fram med den organiseringen som har vært denne uken.

 

30.01.2021

Digital hjemmeskole 1. og 2. februar

I dag kl. 10 hadde regjeringen pressekonferanse, og forlenget tiltakene for Oslo, Nordre Follo og Ås til 2. februar.

For Osloskolen betyr det:

  • Grunnskolene fortsetter på rødt nivå.
  • Videregående skoler, voksenopplæringen og Fagskolen fortsetter med kun digital undervisning.

Vi har fått beskjed om at vi vil få mer informasjon om nivå og tiltak i Oslo fra og med onsdag 3. februar tidlig i neste uke, og vil komme med en oppdatering så snart vi vet mer om hva som gjelder fra onsdag av.


23.01.2021

Digital hjemmeskole i uke 4 for alle elever

I tråd med de nye retningslinjene som gjelder fra 23.01.21 blir det digital hjemmeskole for alle elever i uke 4. Vi følger timeplanen slik den er. Dette innebærer at alle elever må følge undervisningen via Teams fra mandag av. Dette gjelder også elever på studieprogram Arbeidslivstrening (TA) - her vil kontaktlærer ta direkte kontakt med hver enkelt foresatt og forklare ytterligere hvordan uken blir.

Vi har fått beskjed om å forberede overgang til rødt nivå igjen i uke 5, noe som for ordinær avdeling hos oss vil innebære videreføring av ordningen med to kohorter som veksler på å være fysisk på skolen annenhver uke (se prinsippene for denne ordningen i eget skriv oppe til høyre på denne siden). Hvis vi får komme til bake fysisk på skolen i uke 5 vil det da være kohort 1 som skal møte den uken.

Mangler du PC eller annet utstyr?
Vi holder skolen åpen fra kl. 12-14 søndag 24.01 slik at du eventuelt kan hente det du trenger. Send assisterende rektor en melding i Teams (søk etter Ane Krogsæter Aarre), så åpner hun opp for deg.

22.01.2021

I Nordre Follo er det et større smitteutbrudd av den engelske koronavirusvarianten. Kommuneoverlegen har etter råd fra FHI og øvrige helsemyndigheter besluttet å stenge skoler og barnehager i Nordre Follo, og innbyggerne blir bedt om å ikke forlate kommunene. 

Osloskolen må være forberedt på at det vil kunne komme pålegg om stengning eller rødt nivå for alle skoler på kort varsel. Det samme gjelder andre inngripende tiltak knyttet til sosial aktivitet for voksne og barn.

FHI og Helsedirektoratet jobber nå med risikovurderinger og med forslag til tiltak for kommunene i bo- og arbeidsregionen i og rundt Oslo. Vi oppfordrer alle til å følge med på informasjon fra helsemyndighetene og vil komme tilbake med ytterligere informasjon dersom det blir endringer på tiltak for skolene. 

Den engelske varianten er mer smittsom, men gir etter all sannsynlighet ikke mer alvorlig sykdom enn variantene som har dominert i Norge så langt. 

Pressemelding fra FHI: https://www.fhi.no/nyheter/2021/engelsk-virusvariant-pavist-i-utbrudd-i-nordre-follo/  

Pressemeldingen fra Nordre Follo: https://www.nordrefollo.kommune.no/nyheter/2021/januar/mutert-uk-koronavirus-oppdaget-i-utbrudd-i-nordre-follo-kommune/

06.01.2021

Hovedprinsipp for gjennomføring av timer på SSP og idrett ved RØDT nivå fra uke 2 V21– til elever og foresatte  

Hver klasse deles i to kohorter som møter på skolen annenhver uke. De ukene elevene ikke skal møte på skolen, skal de følge undervisningen digitalt.

Elever har ikke anledning til å oppholde seg i fellesareal gjennom skoledagen 

Det er ingen fellespauser i løpet av skoledagen. Dette innebærer følgende:

Elever kan gå ut en og en fra klasserom for å gå på do, handle i kantinen.
Elever kan ikke gå sammen.

Småfriminutt:  Dersom elevene ikke bytter rom, skal de være inne i klasserommet på plassen sin.
Lunsj: lengde : 20 minutter.

Lærer har tilsyn med elevene i lunsjen.

Elevene må enten opppholde seg på plassen sin i klasserommet eller velge å gå helt ut i frisk luft. Smittevernreglene om 1 meter avstand gjelder også ute.
Elevene må komme presis tilbake til timen.

VIKTIG!

Det er stor smitte i Oslo, og det er derfor veldig viktig at smittevernreglene følges til punkt og prikke når vi nå er på rødt nivå. Dersom elever ikke forholder seg til retningslinjene, vil de bli sendt hjem for å fortsette på digital hjemmeskole. Foresatte kontaktes dersom eleve er under 18 år.

 

Trafikklysmodellen

 


 18.12.2020

Timeplan på rødt nivå uke 1

Videregående skole er fortsatt på rødt nivå, i første omgang frem til 07.01.21. Det er da berammet en ny pressekonferanse med informasjon om vi må fortsette på rødt nivå eller kan gå over til gult nivå. Rødt nivå innebærer fortsatt en del begrensninger i organiseringen av skolehverdagen. Uke 1 vil være likt organisert for ordinært løp som før jul.

Ukeplan for uke 1, 2021

Fra uke 2 blir det nye planer som tar utgangspunkt i den vanlige timeplanen. Vi har prøvd å få til at den enkelte elev treffer alle faglærerne sine mest mulig, og den enkelte elev vil derfor ha en uke fysisk på skolen og en uke på digital hjemmeskole – hele tiden etter ordinær timeplan. Det viktigste er at vi foreløpig fortsatt er på RØDT nivå, og da må smittevernreglene følges hele tiden:

· Elevene må fortsatt ha 1 meter avstand både inne i klasserom og når de beveger seg mellom klasserom.

· Alle må vaske pult og stol når de kommer inn i et klasserom.

· Pauser er i klasserom eller fysisk ute. Ingen ansamling av elever i fellesareal.

· Der det er flere kohorter i et klasserom, skal samme kohort ha 1 meter avstand til hverandre mens ulike kohorter skal ha minst 2 meter avstand til hverandre.

Dersom noen velger å ikke forholde seg til smittevernreglene, vil de bli sendt hjem med anmerkning og fravær for den aktuelle dagen.

Vi håper dette vil gjøre at hver enkelt får tettere oppfølging i det enkelte fag, og at vi kan se hverandre mer enn nå før jul.

All kommunikasjon er fortsatt primært via Teams. Dersom du som foresatt har behov for å komme i kontakt med faglærer eller kontaktlærer, finner du kontaktinformasjon på skolens hjemmeside. Særskilt sårbare elever får fortsatt et tilbud om å jobbe fysisk på skolen i henhold til de enhver tid gjeldende smittevernsreglene. Ta kontakt med kontaktlærer dersom du har spørsmål til dette.

Vi ønsker alle en riktig god ferie!

 

20.11.20: Ukeplan for uke 48-51

imagefuc7l.pngVideregående skole er nå på rødt nivå, noe som innebærer en del begrensninger i organiseringen av skolehverdagen. Vi vil følge ordinær timeplan, men elevene vil være delvis på skolen og delvis på digital hjemmeskole i ukene fremover. Elevene vil til enhver tid ha denne planen tilgjengelig i Teams, og er bedt om å holde seg oppdatert på Teams daglig. Denne heter Timeplan uke 48-51. 
Det er laget noen hovedprinsipp for hvordan skolehverdagen gjennomføres på rødt nivå, og det er viktig at både elever og foresatte har gjort seg kjent med disse prinsippene. Se vedlagt fil: Hovedprinsipp for gjennomføring av timer på skolen ved RØDT nivå – til elever og foresatte.    
 
All kommunikasjon er fortsatt primært via Teams. Dersom du som foresatt har behov for å komme i kontakt med faglærer eller kontaktlærer, finner du kontaktinformasjon på skolens hjemmeside.  
 
Særskilt sårbare elever får fortsatt et tilbud om å jobbe fysisk på skolen i henhold til de enhver tid gjeldende smittevernsreglene. Ta kontakt med kontaktlærer dersom du har spørsmål til dette. 

Vi ser frem til å få elevene tilbake på skolen, og vet at alle vil ta godt vare på hverandre slik at alle om fire uker kan ha en smittefri ferie med de man har rundt seg.  

 

regjeringens sider kan du lese mer om informasjon til foreldre om barn og koronavirus.
 

 

 

06.11.20: Digital hjemmeskole 09.11 – 21.11 (Tilrettelagt avdeling følger vanlig timeplan etter gjeldende smittevernregler)

Med bakgrunn i smittesituasjonen i samfunnet og økende smitte ved skolen, vil elever ha digital hjemmeskole i perioden 09.11-21.11. Vi følger ordinær timeplan, og elevene må logge seg inn til den enkelte time for oppstart via videochat i Teams. Dette blir dagens innsjekk i faget, for å få godkjent oppmøte. Dersom eleven av ulike grunner (time til koronatest el) ikke kan møte opp til oppsatt tid, meldes det som vanlig fravær til faglærer før timen. Eleven finner oversikt over hva som skal gjøres i det enkelte fag på ITS. Det er viktig å følge progresjon i faget, slik at elevene også i denneperioden får vist sin kompetanse gjennom de vurderingene som er satt opp.

All kommunikasjon er primært via Teams. Dersom du som foresatt har behov for å komme i kontakt med faglærer eller kontaktlærer, finner du kontaktinformasjon på skolens hjemmeside.

Særskilt sårbare elever får et tilrettelagt tilbud ved skolen i henhold til de enhver tid gjeldende smittevernsreglene. Ta kontakt med kontaktlærer dersom du har spørsmål til dette.

Hvis du trenger å hente PC/ bøker i skapet ditt på skolen, kan du eller foresatte gjøre dette i dag før kl. 1500 eller i morgen kl. 1000-1200. Er du i karantene, må du få noen til å komme for deg, du kan ikke gjøre det selv. Da er det viktig at de vet hvilket skap du har og har nøkkel/ kode. Vi klipper ikke låser for andre enn deg på ditt skap.

Husk smittevernreglene! Gjør det for Oslo <3

 

05.11.20:

I morgen vil Oslo kommune komme med nye retningslinjer, og skolen vil sende ut informasjon om alternativ timeplan etter dette. Når skolen får smittetilfeller blant elever eller ansatte, vil den enkelte elev som ansees å være nærkontakt få direkte melding fra skolen samt bli oppringt fra smitteteamet i Vestre Aker. Det er viktig at man følger beskjeden fra smitteteamet om karantene og testing for å unngå å spre smitten videre.

Ta vare på hverandre, og hold avstand!