Klimatoppmøte på Pers

klimatoppmøte

Klimatoppmøtet inngår i fagene naturfag og geografi og elevene representerte ulike land og organisasjoner. Det ble forhandlet over tre spørsmål: grønn teknologi, byrdefordeling og grønt klimafond. Hver delegasjon måtte på forhånd finne ut hva landet/organisasjonen som de representerte, står for. Deretter var oppgaven å utvikle argumenter som svarer på forhandlingsspørsmålene.

klimatoppmøte

Usa

klimatoppmøte

Maldivene

klimatoppmøte

Norge

klimatoppmøte

Journalistene

klimatoppmøte

Zero

klimatoppmøte

Gjennom rollespillet får elevene økt kunnskap om ulike lands klimautfordringer og det legger til rette for diskusjon av handlingsalternativer i Norge og globalt. https://klimamote.no/