Invitasjon til avslutning på Vg3

Sommerblomster

Samlingen i kantinen vil vare ca. 1 time. Det vil bli forfriskninger i kantinen i etterkant av avslutningen.

Velkommen!

Elin Stavrum
rektor