I gapahuk ved Abbortjern

Abborvann

Friluftsliv er et av hovedområdene i faget Aktivitetslære og 1IDG og 1IDH fikk mange utfordringer på turen som varte i to dager.  Allerede på vei opp hadde elevene  naturbingo og lærte om ulike båltyper og deres egenskaper. De to klassene var delt og ungdommene sov gruppevis i gapahuk, men først måtte gruppene bygge hver sin gapahuk. Flere av gruppene erfarte at arbeidet som de hadde gjort, ikke var godt nok da det ble skikkelig regnvær om natta.
Elevene badet, lagde mat på stormkjøkken og ble godt kjent med hverandre og med lærerne.
Gruppene fikk hver sine caser, det vil si tema som de skulle sette seg inn i og tipse de andre elevene om:

  • Hvordan bygge gapahuk.
  • Latrinebygging og hvor den bør ligge/ikke ligge.
  • Hvordan bygge en båre.
  • Gjøre rede for allemannsretten rundt leirbålet.
  • Sanke ved, fortelle om hva slags ved som egner seg.
  • Opptenningsved, gjøre rede for ulike båltyper.
  • Lage, ordne leirplassen. Hva som er viktig ved valg av leirplass.

På veien ned ble det nye utfordringer. Hver gruppe måtte lage en båre for å kunne klare å frakte en skadet person trygt hjem.

Abborvann
Abborvann
Abborvann
Abborvann
Abborvann
Abborvann