Hvordan lagde Birkeland og Eyde nitrogengjødsel av luft?

Teknisk museum

Klasse 1STC var på teknisk museum i naturfag og fikk en noe annerledes undervisning. Elevene fikk innblikk i eksperimenter med vakuum, elektriske utladninger,  vitenskapelige instrumenter og historiske anekdoter.Teknisk museum
Teknisk museum
Teknisk museum

Teknisk museumTeknisk museum