Hovedseksjon

Hva skjer på Persbråten i oktober og november ?

Persbråten vgs

Persrevyen 2022
Elevene ønsker i år å få i gang Persrevyen igjen, og Johanne og Daniel på VG3 er årets revysjefer. Dette er et elevdrevet prosjekt, og jeg har lovet å sende en forespørsel på deres vegne til dere foresatte: Tirsdag 19.10 er det revyfest på Åpen scene i Oslo. I den forbindelse håper revyen at noen foresatte kan være foreldrevakter. Har du mulighet, er det fint om du sender en beskjed om dette til Johanne på jevje@online.no så raskt som mulig. Hun er i kontakt med Åpen scene om vaktholdet den kvelden. Som foreldrevakt må du være over 25 år, møte opp kl.21:10 utenfor Åpen scene og hjelpe til køen og å snakke med ungdommene som er utenfor lokalet.   

Hva skjer videre?
Etter høstferien vil skolepsykolog Lars ha samtaler med alle klasser på VG1 om psykisk helse. Helseykepleierne våre vil fortsette med seksualundervisning på VG2, og karrieresamtalene på VG3 fortsetter med rådgiverne.

Fraværsgrensen gjelder f.o.m. 11.10.21
Unntaket fra fraværsreglene oppheves fra 11. oktober. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner. Her kan du sette deg inn i hvilke regler som gjelder. 

Elevsamtaledag 09.11.21
Tirsdag 09.11. er det elevsamtaledag. Elev og kontaktlærer vil snakke sammen om den enkelte elevs faglige og sosiale ståsted. Dette tas videre inn i utviklingssamtalen senere i høst for de av dere som har ungdom under 18 år. 

Faglærercafe 11.11.21
Torsdag 11.11. kl. 1700-2000 er det faglærercafe på skolen. Foresatte kan melde seg på til samtale hos den/de faglærer(e) elev og foresatt sammen ønsker en statussamtale med. Det vil sendes ut informasjon om dette når det nærmer seg, men sett av tiden i kalenderen allerede nå.