Grip dagen!

Elevrådsleder

Elevrådet startet opp helt på nytt i høst, med nye medlemmer og nye måter å drive det på. Elevrådsstyret har innført faste møter og skriver alltid referat. Johanne synes at det er lærerikt å være elevrådsleder og ser seg selv som en talsperson for elevrådet og ikke sjef. Hun hører alltid med de andre i styret og har ikke mer makt enn dem. Jobben er rett og slett å gjøre det bedre for alle elever. Elevrådsleder Johanne understreker at hun legger stor vekt på å være en varm og imøtekommende person. Alle på hele skolen kan ta kontakt med henne om både små og store saker.

Elevrådet hadde nylig en konkurranse om design på skolegensere. Designen er viktig, for genserne skal jo representere skolen vår. Det kom inn en del gode forslag, og det er tydelig at det er lagt ned mye arbeid i forslagene. På nyåret kommer det mer info om genserne og de vil bli lagt ut for salg.

En annen sak som elevrådet skal jobbe mye med, og som er viktig for Johanne, er elevundersøkelsen. I samarbeid med rektor, skal hun delta både i forarbeidet og i arbeidet etterpå.

Fredag 24. november blir det et møte for alle tillitsvalgte i klassene. Ett av hovedpunktene vil være informasjon fra tre elevrådsseminar som elevrådsstyret deltok på i høst, og som de lærte veldig mye av.

Skolen er heldig med en så dedikert elevrådsleder som brenner for elevenes trivsel!