Informasjon fra foreldremøtet vg2/vg3

Foreldremøte

Det ble gitt informasjon om skoleåret, fraværsregelen, eksamen og mye annet!

Prensentasjonen