Elever og ansatte går tilbake til en vanlig skolehverdag

Gjeng med ungdom sitter i solen.

Trafikklysmodellen skal bare brukes i helt spesielle tilfeller, etter lokale vedtak.

Unntakene fra fraværsreglene i videregående skole oppheves fra 11. oktober. Her er pressemeldingen som gjelder skole.

Skolene fortsetter med massetesting til etter høstferien. Dette for å holde øye med utvikling og ha kontroll på smitten den første tiden etter ferien.
Her er en oversikt over alle råd og regler som hjelder i en normal hverdag med økt beredskap.

Nedjustert TISK
I tillegg til en normal skolehverdag innføres også nedjustert TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene) som har noen konsekvenser for skolene. Du kan lese en oppsummering av hva det betyr for Oslo her.

Ta fortsatt hensyn til deg selv og andre, så slipper vi en ny runde med begrensende tiltak!