Eksamenskurs i spansk for 10. klassinger ved Hovseter skole

Elever i læriingssituasjon

Obs: Kurset er fulltegnet.

Kursene varer fra kl. 15.30-17.00. Du møter spansklærer Jarl som har jobbet både på ungdomsskolen og videregående og har god kunnskap om hva som det er viktig å jobbe med fram mot eksamenstiden.

Under kan du lese litt om innholdet i hver kursdag. Du kan melde deg på her. Det er 30 plasser til hver kursdag, og det er første mann til mølla. Du vil motta en sms med bekreftelse på om du har fått plass eller ikke.

Kurset er selvsagt gratis, og du vil få servert litt mat når du kommer.

Til hver time må du ha med:

  • Skrivesaker
  • Skrivebok
  • Ordbok 

 

 Dato

Tema 

30.01:

1.time:
a) Presens av regelrette og uregelrette verb.

b) Presens futurum av regelrette og uregelrette verb.

2. time:
Vi øver på dagens verbbøyninger og utvider vokabularet om dagligdagse ting. Innfyllingsoppgaver + oversettelser.

06.02

1. time:
Presens perfektum av regelrette og uregelrette verb.

2. time:
Vi øver på dagens verbbøyninger og utvider vokabularet om dagligdagse ting. Innfyllingsoppgaver + oversettelser.

13.02

1. time:
Regelrette og uregelrette verb i gerundium. Refleksive verb i presens, presens futurum + perfektum og gerundium.

2. time:
Vi øver på dagens verbbøyninger og utvider vokabularet om dagligdagse ting. Innfyllingsoppgaver + oversettelser.