Brev fra Marte Gerhardsen, Utdanningsdirektør i Oslo

Marthe Gerhardsen

Se hele brevet på:
https://www.dagbladet.no/kultur/kjaere-foreldre/72251796