Nyttig informasjon til årets russ

Sanitetskvinnene2

I tillegg til de eksterne foredragsholderne fra Statens Vegvesen, Majorstuen politistasjon og Oslo Sanitetsforening, holdt skolens helsesøster og Persbråtens ledelse innlegg med tema som er viktige for en god russetid og ikke minst en vellykket eksamensperiode.
En hel time var elevene på vg3 samlet for å høre både informasjon, strenge formaninger, advarsler og gode råd.

På bildet ser vi representantene fra Oslo Sanitetsforening som hadde stand, og delte ut info til elevene.