Hovedseksjon

Alle elever vil få anledning til å svare på elevundersøkelsen torsdag 24.11.22.

Hovedinngang Persbråten

Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Resultater fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning, statistikk og lagring i arkiv. Utdanningsdirektoratet publiserer statistikk fra Elevundersøkelsen på www.udir.no

I Oslo skal undersøkelsen gjennomføres for alle trinn, og den enkelte elev kan selv velge om den vil svare på undersøkelsen eller ikke. Vi ønsker at alle trinn besvarer undersøkelsen, så alle elever som ønsker får anledning til det. Undersøkelsen gjennomføres i klassens time torsdag 24.11.22.

For mer informasjon om Elevundersøkelsen, vennligst gå inn her.