Vaksinasjon

Elever på vg1 og vg2 betaler kontant til helsesøster, ingen veksling. Påmelding for alle trinn, også vg3, og betaling for vg1, og vg2 innen fredag 16.2.
Helsesøster vaksinere elever i friminutt og fritimer:
Mandag   26.2. 11.35 - 13.30
Tirsdag    27.2. 11.35 - 13.30
Torsdag   01.3. 09.00 - 13.00
Fredag     02.3. 09.00 - 12.00