Første skoledag for vg1

Ma. 17.8.

Vi tar imot våre nye elver på vg1.
Tidspunkt for oppstart vil komme senere.