Foreldremøter og faglærertorg

To. 21.11.

17:0020:00

Velkommen til foreldremøter og faglærertorg 21.11.19
Denne dagen er det foreldremøter om fagvalg for Vg1 og Vg2, samt faglærertorg for
elever på alle trinn.

Program:

17.00-20.00
Fagsamtale etter avtale

18.00-18.45:
Informasjonsmøte for Vg1 Studiespesialisering i Helios (auditoriet).
Informasjonsmøte for Vg1/Vg2 Idrettsfag på Herkules 2.

19.15-20.00:
Informasjonsmøte for Vg2 Studiespesialisering i Helios (auditoriet).

Tema for infomøtene
Informasjon om fagtilbudet og gode råd i forhold til valg av fag.

Faglærertorg
Faglærerne og kontaktlærerne sitter i kantina mellom kl. 17.00-20.00. Det legges opp til
en form for "speed-dating" hvor elever og foresatte får anledning til korte samtaler med
faglærerne for å få råd for resten av skoleåret og om fagvalg videre. Fredag 15.11 vil
dere få tilsendt en SMS med en lenke for å booke tider for samtaler. Tiden som er satt
opp for samtaler er maks 10 minutter.

Vel møtt!