Eksamen: IT2, Engelsk Vg1,Hifi 2, Fr.språk/morsmål nivå 3