Åpen dag på tilrettelagt avdeling

Ma. 2.12.

9:3014:00

Tilrettelagt avdeling

Velkommen til åpen dag på tilrettelagt avdeling ved Persbråten skole.

Vi tilbyr kun arbeidslivstrening ved avdelingen. Målet etter endt utdanning hos oss, er ordinært arbeid eller varig tilrettelagt arbeid. Opplæringen retter seg derfor mot det ungdommen skal gjøre etter fullført videregående skole. Målgruppen er elever som ikke har forutsetninger for å klare en studiekompetanse eller yrkeskompetanse, men som trenger et strukturert løp frem mot grunnkompetanse der arbeidsforberedende ferdigheter er viktig.

Vi har to i hovedsak to elevgrupper ved avdelingen, og inviterer derfor til to tidspunkter for informasjon. 

  • Informasjon om opplæringen for elevgruppen som har psykisk utviklingshemming med/uten Downs syndrom. Elevene her jobber med oppgaver tilsvarende 1-5 trinn.

Tidspunkt: 2. desember, kl 9.30-11.30

Sted: Helios auditoriet i hovedbygningen.

 

  • Informasjon om opplæringen for elevgruppen som har store psykiske vansker. Disse elevene jobber med oppgaver tilsvarende 8-10 trinn. Elevene i denne gruppa er ikke diagnostisert som psykisk utviklingshemmede, men de fungerer på et nivå som er under det som forventes ut fra deres alder.

Tidspunkt: 2. desember, kl 12.30-14.00

Sted: Helios auditoriet i hovedbygningen.

 

Gi gjerne beskjed innen 25. november til Christine Racine om hvor mange dere kommer tlf: 920 36 689

christine.racine@ude.oslo.kommune.no