Eksamenskurs for 10.trinn

Elever som gjør labarbeid

Det vil komme tilbud om kurs som er spisset mot eksamen. Følg med her for mer informasjon!

Har du eller flere du kjenner et ønske om spesielle emner det bør komme kurs i? Da er det bare å foreslå dette for faglærer din eller sende ønsket til Ane Krogsæter Aarre, som er ansvarlig for Leksesenteret.
Les mer om leksehjelpen.
Har du spørsmål, ønsker eller innspill? Ta kontakt med ansvarlig for Leksesenteret: Ane Krogsæter Aarre (
ane.krogsaeter.aarre@ude.oslo.kommune.no)