Eksamenskurs for 10. trinn

Labarbeid
Her er oversikt over kursene vi tilbyr framover:

 

Uke 38-39

Nynorsk (FERDIG)
 
(Her vil vi   jobbe både med elevene sin inspirasjon til å jobbe med sidemålet sitt og å få   den nynorske melodien i tekstene deres, bl.a. gjennom å arbeide med   grunnleggende grammatikk, gjøre oversettelser, lese tekster, lytte til   dialekter og gå gjennom litt av den politiske og historiske bakgrunnen til de   to skriftspråkene.)

Etter høstferien

Skriveverksted (uke 42 og 43) (FERDIG)
  (Vi inviterer elevene til å ta med seg tekster de har fått tilbakemelding på   fra egen skole for å øve revisjonskompetanse.)

Intensivkurs i norsk skriving (FERDIG)
  (3 uker, med utgangspunkt i tidligere gitte eksamensoppgaver.)

Intensivkurs i matematikk (FLYTTET TIL 2. SEMESTER)
  (3 uker, tema: tall og algebra, geometri og måling, GeoGebra, Excel.)

 

 

 

Etter nyttår

Språkkafé i spansk, fransk og tysk (Vi inviterer til enkel tradisjonsmat og halvstrukturerte,   semispontane samtaler.)

Intensivkurs i norsk skriving  
  (3 uker, med utgangspunkt i tidligere gitte eksamensoppgaver.)

Intensivkurs i matematikk
  (9 uker, tema: tall og algebra, geometri og måling, GeoGebra, Excel.)
Oppstart 17.1.17

 

Har du spørsmål, ønsker eller innspill? Ta kontakt med ansvarlig for leksesenteret: Ane Krogsæter Aarre (ane.krogsaeter.aarre@ude.oslo.kommune.no).