Rådgivertjenesten

Rådgiverne er til stede på kontoret hver dag når de ikke har egen undervisning eller er på møter. Arbeidsoppgavene knyttes til sosialpedagogisk rådgivning og karriereveiledning – blant annet: oppfølging av elever med spesielle behov for tilrettelegginger - både innen ordinær undervisning spesialundervisning, følge opp særskilt språkopplæring, tilby karrieretester og veilede elever til omvalg ved behov.

Rådgivere

om
Beate Hadler
Beate.Hadler@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 93 02 10 47
om
Ole Martin Bøhaugen
Ole.Martin.Bohaugen@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 930 36 224