Rådgivertjenesten

Rådgiverne er til stede på kontoret hver dag når de ikke har egen undervisning eller er på møter. Arbeidsoppgavene knyttes til sosialpedagogisk rådgivning og karriereveiledning – blant annet: oppfølging av elever med spesielle behov for tilrettelegginger - både innen ordinær undervisning spesialundervisning, følge opp særskilt språkopplæring, tilby karrieretester og veilede elever til omvalg ved behov.

Rådgivere

om
Beate Hadler
Beate.Hadler@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 93 02 10 47
Hovedansvar: 1STD, 1STE, 1IDG, 1IDH, 2STD, 2IDG, 2IDH, 3STD, 3IDG

 

om
Ole Martin Bøhaugen
Ole.Martin.Bohaugen@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 930 36 224
Hovedansvar: 1STA, 1STB, 1STC, 2STA, 2STB, 2STC, 3STA, 3STB, 3STC