Elevtjenesten

Rådgivningstjenesten deles i en sosial-/spesialpedagogisk del og en del for karriereveiledning. Vi samarbeider med skolehelsetjenesten. Persbråten har egen rådgiver for tilrettelagt avdeling.

  • Vi tilbyr karriereveiledning individuelt og i gruppe.
  • Vi veileder deg ved spørsmål om fagvalg.
  • Vi hjelper deg hvis du har spørsmål om studieopphold i utlandet.
  • Ta kontakt med oss om du har utfordringer som kan gå utover skolehverdagen.
  • Ta kontakt om du har lese- og skrivevansker.
  • Vi er her for deg!

Miljøtjenesten er der for elevene og skal bidra til et godt sosialt miljø på Persbråten. Aud Marith finner dere på Læringssenteret i 2. etg. hele uken. Hege befinner seg i 1. etg i kantinen, og er der mandag og tirsdag.

Kjentmann er Persbråtens ruskontakt. Elizabeth kan bistå elever og foresatte med spørsmål i forbindelse med rus. Hun kan også sette elever i kontakt med andre hjelpeapparat. Hun samarbeider tett med rådgiverne samt helsesøstrene.

PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) er sakkyndige i spørsmål om behov for spesialpedagogiske tiltak etter opplæringsloven. PPT vil, som hovedregel, utrede den enkelte elevens vansker ved hjelp av samtaler, observasjoner og testing. På bakgrunn av informasjon som fremkommer i utredningen utarbeider PP-rådgiveren en sakkyndig vurdering som avklarer eventuelle behov og anbefaler ressurser til eleven. Persbråtens PPT kontakt, Lars, er på Persbråten hver mandag og onsdag.

Når er vi her?
Eksterne samarbeidspartnere for Persbråten:

Politi

SALTO

BUP/DPS

Barnevern