Invitasjon ICDP (International Child Development Program)

Vestre Akers foreldreveiledning er et tilbud til alle foreldre som har barn i alderen 12-19 år. Gjennom programmet kan foreldre møtes i gruppe for å utveksle erfaringer og reflektere over egen omsorgspraksis.

Målsettingen er at den enkelte forelder skal finne trygghet og bekreftelse på at en er gode foreldre ved å bli bevisst på hva enn gjør som er bra for barna. Det gis ingen oppskrift, men hjelp til å finne sine egne løsninger.  Foreldrene er de viktigste omsorgsgiverne i barnets liv.

Sted: SØRKEDALSVEIEN 150 A (FO BYGGET) PÅ HUSEBY BENYTT NAV INNGANGEN, 3 ETASJE, ring gruppeledere hvis du ikke finner frem )

ICDP – International Child Development program – 3 hovedmål:

  • Å fremme den positive oppfatningen av og holdningen til ungdommen
  • Å påvirke omsorgsgivers forståelse av hvor viktig samhandlingen mellom omsorgsgiver og ungdommen er for ungdommens utvikling.
  • Å fremme omsorgsgivers oppfatning av seg selv som kompetent og mestrende.


Det er 8 tema gjennomgås i løpet av 8 samlinger:

  • Tema 1: Følelser – vis at du er glad i ungdommen din
  • Tema 2:  Følelser – se og følg ungdommens initiativ
  • Tema 3:  Følelser – Ta del i ungdommens følelser
  • Tema 4:  Følelser – Gi ros og anerkjennelse
  • Tema 5:  Forstå – felles oppmerksomhet – felles opplevelse
  • Tema 6:  Forstå – gi mening til opplevelser 
  • Tema 7:  Forstå – lag sammenhenger Tema 8:  Regulere: A) Hjelp til selvhjelp B) Støtte  C) Legge til rette D) Sette positive grenser 

 

Påmelding

Påmelding til gruppeledere: Isabel Mühleisen Ojo, SaLTo koordinator og klinisk spesialist i psykisk helse, bydel Vestre Aker, tlf: 951 50 020 mail: isabel.ojo@bva.oslo.kommune.no

Kari Winger Oftebro, Ungdomsdiakon og sosionom, Vestre Aker prosti, tlf: 408 14 485 mail: ko233@kirken.no

Marte Otterholm Ødegaard, Nærmiljøkontakt og Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, bydel Vestre Aker, tlf: 958 96 571 mail:  marte.otterholm.odegard@bva.oslo.kommune.no

INFORMASJON OM ICDP  Bydel Vestre Aker har stort fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge.


ICDP (International Child Development Program) er et enkelt helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Du kan finne mer informasjon på Bufdir sine hjemmesider. 

Å komme inn så tidlig som mulig for å støtte foreldre i sin omsorgsrolle, er derfor en viktig oppgave. Ved å styrke samspillet mellom foreldre og barn kan en forebygge utvikling av vansker på et senere tidspunkt.  Som foreldre har vi mange gleder og utfordringer, og i en travel hverdag blir det lite tid til å tenke over hvordan vi er som foreldre og over hvor viktig vi er for barna våre. 

ICDP legger til rette for at foreldre kan møtes og dele erfaringer, drøfte gleder og utfordringer når det gjelder forholdet mellom barn og foreldre.  Du vil ikke få noen oppskrifter, men hjelp til å finne dine løsninger for det og ditt barn- gjennom samtaler og øvelser i gruppen og ideer eller oppgaver du prøver ut hjemme med barnet ditt.  Målsettingen er å finne trygghet og bekreftelse på at vi er gode foreldre ved at vi er mer bevisste på hva vi gjør som er bra for barna.