VG3

Skoleelev som bruker PC

Fag

  • Norsk (6 t)
  • Religion og etikk (3 t)
  • Historie (4 t)
  • Kroppsøving (2 t)
  • I tillegg velger du normalt tre programfag
  • Fremmedspråk (hvis du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, 5 t)