VG2

Skoleelever som bruker PC

Fag

  • Norsk (4 t)
  • Historie (2 t)
  • Kroppsøving (2 t)
  • Fremmedspråk (4 t)
  • Matematikk (2P, S1 eller R1)
  • I tillegg velger du tre programfag